//Utsetter du ladestasjoner i borettslag/sameie? Det er korttenkt

Utsetter du ladestasjoner i borettslag/sameie? Det er korttenkt

Ved å vente med å skaffe ladere, risikerer du å bli boligmarkedets store taper om bare
noen år.

Antallet elbiler og ladbare hybrider på norske veier stiger jevnt og trutt hvert eneste år, og
over én av to nye biler som selges tilhører nå denne kategorien. Det betyr også at styrer i
borettslag og sameier opplever økt press fra beboerne om å skaffe ladeløsninger. Når dette
skjer har sameier faktisk ikke lov til å si nei, med mindre de har en særdeles god grunn – at
det koster penger holder dessverre ikke. Fra prop. 39 L, paragraf 25 :

«Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett
til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet
som er i samsvar med tiden og forholdene. En seksjonseier kan med samtykke fra
styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en
parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret
kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.»

Mens dette pleide å gjelde kun for sameier, har Stortinget varslet at den samme
lovgivningen veldig snart vil gjelde for borettslag også . OBOS har allerede tatt regelen i kraft.

Det smarteste du som sitter i styret kan gjøre, er faktisk å kaste deg rundt og skaffe
ladeløsninger så fort som mulig. Det er det to gode grunner til.

1. Verdiøkning i sameie og borettslag
Ettersom elbilsalget har eksplodert den siste tiden, blir det langt vanskeligere å leie ut eller
selge om ikke du kan tilby ladeløsninger. Selv for dem uten elbil er det attraktivt at
borettslaget eller sameiet tilbyr parkeringsplasser med ladestasjon, ettersom det øker
verdien av leilighetene. Eiendomsmeglere har satt verdiøkningen av en boenhet med
ladestasjon til opptil 250 000 kroner.

Vi ser ingen tegn til at elbiltrenden vil stoppe opp i overskuelig fremtid, og innen 2025 skal
det ikke lenger være mulig å kjøpe biler som går på fossilbasert drivstoff . Vi anslår at de som
ikke skaffer ladeløsninger i tide, er de store boligtaperne om ti år. Her kommer noen med
innvendingen: «Ok, men da kan vi jo vente ti år, da? Strøm er da ikke en begrenset
ressurs.» Det bringer oss til punkt nummer to:

2. Strøm er en begrenset ressurs
I en del borettslag har styret valgt å si ok til dem som ønsker ladestasjoner, men ber dem
fikse det på egen hånd. Det er fryktelig dumt. Årsaken er at infrastrukturen bare kan støtte
en viss mengde frittstående ladere uten å bygge inn delt lastbalansering og lignende tiltak –
noe som krever at alt bygges ut samtidig og i fellesskap. Når kapasiteten er nådd og flere vil
ha ladere ( og mangelen på ladepunkter er ofte det eneste som holder folk tilbake fra å skaffe
elbil ), har dere per norsk lov ikke mulighet til å nekte.

Dette fører til at eksisterende løsninger må fjernes mens infrastrukturen bygges ut, og
ettersom noen allerede har betalt for ladestasjoner de nå ikke kan ta i bruk, må borettslaget
refundere deler av prisen, mens det samtidig er færre igjen til å dele betalingen for den nye
løsningen. Vi har opplevd situasjoner hvor det endte med 200 000 kroner i
ekstraomkostninger.

Videre er det også bare en begrenset strømmengde som kan tas fra nærmeste trafostasjon,
så om de andre sameiene og borettslagene i området er raskere ute med å skaffe
ladestasjoner, kan kapasiteten fort være nådd innen dere skaffer deres egen løsning. Da må
dere vente på langvarige og omfattende utbygginger, innen dere kan skaffe laderne beboere
og boligsøkere ønsker seg. En oppgradering av trafostasjon kan dessuten koste alt mellom
200 000 til flere millioner kroner, så det er ikke noe å ta lett på.

Bedre føre var
Det er et ganske grunnleggende økonomisk prinsipp at du får mer ut av en investering om
du gjør den tidlig. Nei, ladeløsninger er ikke gratis, men de aller fleste leverandører har
måter å finansiere det på som gjør at ingen trenger å brekke ryggen for å kunne lade bilen
hjemme. Jo tidligere du er ute med å skaffe ladere, jo tidligere vil du også gå i pluss.

By |2020-03-11T15:12:47+01:00september 20th, 2019|Elbil|0 Comments

About the Author: